naprosto jedinečná nabídka

discgolfové hřiště

 "Pohádková chaloupka"

Discgolf – hra pro všechny generace

Discgolf je velmi populární outdoorová aktivita pro všechny generace bez rozdílu věku. Vychází z pravidel golfu, jen s tím rozdílem, že se používají létající talíře. Každý hráč se pak snaží na co nejmenší počet hodů umístit disk do discgolfového koše. Tato poutavá hra láká svou jednoduchostí a zábavou současně. Půvabem jsou jasná pravidla a herní prostředí.

 

Hřiště je rezervováno výhradně pro ubytované v Pohádkové chaloupce

naprosté soukromí zaručeno

V případě, že nikdo není v Pohádkové chaloupce ubytován, je hřiště otevřeno veřejnosti jako placený areál, rezervace na: karel@pohadkovachaloupka.cz 

 

Základ pravidel

 

Discgolf vychází z pravidel klasického golfu. Cílem hry je na co nejmenší počet hodů dostat disk (frisbee) z výhoziště do discgolfového koše. První hod hází hráč z určeného výhoziště, další hody pak z místa, kde disk zůstal ležet.

·        * hráč hází z určeného výhoziště, při odhozu se nesmí být žádná část jeho těla dotýkat země za čarou výhoziště. Přešlápnout smí až po odhozu.

·        * dál hráč hází z místa, kde se disk zastavil, při odhozu se musí dotýkat alespoň jednou částí těla místa do 30cm za přední hranou disku směrem od cíle, Po odhozu smí přešlápnout jen pokud cíl není blíž než 10 metrů.

·         *pokud hráč nemůže splnit předchozí bod (disk zůstal v dutém stromě nebo hustém keři), odhazuje z nejbližšího možného místa na spojnici cíle a disku dále od cíle.

·        * pokud disk zůstal na stromě, hází hráč z místa pod diskem, pokud je disk výše než 2 metry, hází z místa kolmo pod diskem.

·         *hráč nesmí měnit žádnou součást hřiště, aby si ulehčil hod (např. ohýbat nebo dokonce lámat větve)

·         *vždy hází hráč, který je nejdále od cíle.

·        * bezpečnost především - vždy se přesvěčte, že v dosahu disku není žádná osoba ani zvíře, které byste mohli zasáhnout!

discgolfový turnaj !!!!

V neděli 23.6. 2019 se uskuteční turnaj ze série Latitude 64 Hunters Tour 

 

celé devítijamkové hřiště máte v ceně pronájmu!!!!

Discgolfové hřiště 

"Pohádková chaloupka"

9 jamek, celkem 487m

 par 27

Doba jedné hry  do 45 minut.   Neopakovatelné  prostředí  luk a lesíků  otevřených do nádherné krajiny Máchovo kraje, scenérii vévodí hrad Bezděz. Na  hřišti je malý sroubek, kde je možné se ukrýt před deštěm a ugrilovat si něco dobrého.  Hřiště je zdarma pro ubytované, zdarma je i zapůjčení  disků. 

 Hřiště bylo navrženo profesionály

Discgolf klub Hunters

discgolfovahriste.cz

Kontakt

Pohádková chaloupka info@pohadkovachaloupka.cz